PARAIŠKA

 

2020 metų programos trukmė 6 savaičių: 2020 birželio 14 - liepos 24 d.

 

Paraiškų teikimo periodai:

1 etapas: 2019 m. lapkričio 18 - gruodžio 29 d.

2 etapas: 2020 sausio 6 d. - kovo 1 d.

 

Registracijos metu pateikiama:

  • Paraiškos forma.

  • Gyvenimo aprašymas - CV.

  • Motyvacinis laiškas, atsakantis į klausimą “Kodėl aš noriu dalyvauti "Bring Together Lithuania"/“Jungtis Lietuvai” programoje?”;

  • 2 rekomendacijos (viena iš dėstytojo arba darbdavio, kita - iš savanoriškos veiklos, popamokinių veiklų, stovyklų ir panašiai),

  • Pažyma/sertifikatas iš universiteto, patvirtinantis studento statusą.

  • Paraiška turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalbomis.

 

Visų pirma, galite užpildyti paraiškos formą (pateiktą žemiau) ir likusius dokumentus pateikti kaip galima greičiau iki kovo 1 d., 2020.

VISI DOKUMENTAI turi būti atsiųsti el. paštu kamile@bringtogether.lt 

©2018-2020 Bring Together Lithuania

  • Bring Together LT Facebook
  • LinkedIn - Bring Together Lithuania
  • Instagram - Bring Together Lithuania
  • YouTube - Bring Together Lithuania